Stowarzyszenie Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej UŚMIECH

Stowarzyszenie Osób Sprawnych
i Sprawnych Inaczej “UŚMIECH”

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej „UŚMIECH”:

Gabriela Marcinkiewicz – prezes

Dorota Waśko – wiceprezes

Barbara Lubszczyk – sekretarz

Gabriela Jantoń – skarbnik

Adela Krótki – członek

Komisja Rewizyjna:

Anna Boda – przewodnicząca

Ewa Leks – członek

Ewa Kwiotek – członek

Agencja reklamy K4ART