Stowarzyszenie Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej UŚMIECH

Stowarzyszenie Osób Sprawnych
i Sprawnych Inaczej “UŚMIECH”

Ogłoszenie!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Uśmiech” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 16.00  w sali Klubu Sportowego „Forteca” w Świerklanach. W planie porządku obrad  przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.

Obecność obowiązkowa.
Zapraszamy!

Agencja reklamy K4ART