Stowarzyszenie Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej UŚMIECH

Stowarzyszenie Osób Sprawnych
i Sprawnych Inaczej “UŚMIECH”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Uśmiech” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00  w sali Klubu Sportowego „Forteca” w Świerklanach. W planie porządku obrad przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok oraz wniosek o absolutorium dla Zarządu.  Obecność obowiązkowa.
Zapraszamy!

Agencja reklamy K4ART