Stowarzyszenie Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej UŚMIECH

Stowarzyszenie Osób Sprawnych
i Sprawnych Inaczej “UŚMIECH”

Wybory 2018.

Członkowie Stowarzyszenia „Uśmiech” na Walnym Zebraniu Członków w dniu 12.12.2018 r, dokonali wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na następną 2-letnią kadencję. W zgodnym głosowaniu zarówno skład Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej z poprzedniej kadencji pozostał niezmieniony. Gratulujemy!

Agencja reklamy K4ART